Privatlivspolitik

Hvem er dataansvarlig?
I forbindelse med driften af AGF A/S' virksomhed indsamler og behandler vi personoplysninger.

AGF A/S er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne. Vi tager ansvaret for dit privatliv meget alvorligt, og det er afgørende for os, at du kan have tillid til, at dine oplysninger behandles sikkert, fortroligt og lovligt. Vi har i overensstemmelse med persondatalovens regler truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at opbevare personoplysninger på forsvarlig vis.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os her:

AGF A/S
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C

Tlf.: 89 38 60 00
CVR. nr.: 83 83 99 10
E-mail: [email protected]

Hvilke rettigheder har du?

 • Du har ret til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Du har ret til indsigt i egne personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse
 • Du har ret til sletning
 • Du har ret til begrænsning af behandling
 • Du har ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Du har ret til indsigelse

Samtykke
Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagetrække samtykket ved henvendelse til os. Herefter behandler vi ikke længere dine personoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tilbagetrækker et samtykke, vil vi ikke længere have mulighed for at udøve vores forpligtelser overfor dig.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, kan du skrive til [email protected].

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?
Vi får primært dine personoplysninger fra dig selv. I nogle situationer kan der være andre kilder f.eks. når du bruger vores hjemmeside, billetsystem og applikationer eller onlinekilder, der er offentligt tilgængelige. Disse oplysninger fremgår anonymt i vores system.

Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor dig. Hvis du ikke giver de påkrævede oplysninger, kan vi ikke tilbyde den ønskede ydelse eller service.

Vi indhenter også information via cookies og andre tracking teknologier. Ved hjælp af disse teknologier kan vi indsamle informationer om din brug af vores hjemmeside herunder fx hvilke sider du besøger, hvilket indhold du kigger på, dine søgninger på siden, og den reklame du har set. Vi anbefaler dig at læse vores cookiepolitik her >>

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Vi kan bruge dine personoplysninger til at:

 • registrere og vedligeholde din profiloplysninger i din relation til os som enten kunde, aktionær, samarbejdspartner, leverandør el. lign.
 • måle din aktivitet på vores digitale platforme
 • personliggøre og skræddersy den kommunikation, vi sender ud til dig
 • give dig mulighed for at deltage i konkurrencer eller kampagner på hjemmesiden, deltage i loyalitetskoncepter og brugerundersøgelser eller informere dig om ændringer af en eller flere af vores serviceydelser.
 • Levere varer og ydelser, du har bestilt – og generelt sikre drift og god kundeservice i webshop og billetshop.
 • Opfylde lovkrav

Vi behandler dine følsomme personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre dig den optimale komfort og sikkerhed, når du er på stadion, som er videoovervåget. Formålet med videoovervågningen er, at opretholde ro, orden og sikkerhed i Ceres Park samt at sikre dokumentation for eventuelle lovovertrædelser eller overtrædelse af stadion-ordensreglementet. Videoovervågningen slettes efter 30 dage, medmindre optagelserne skal bruges til at forfølge et krav eller strafferetlig forfølgelse. I så fald, vil optagelserne også blive videregivet til vores advokat og/eller politiet.

Hvad er det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning med afsæt i følgende juridiske grundlag:

 • Vores berettigede legitime interesser i henhold til ovennævnte formål
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Hvordan videregiver vi personoplysninger?
Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre

 • du udtrykkeligt samtykker hertil,
 • det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, eller
 • såfremt AGF A/S er retligt forpligtet hertil.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Vi overfører i nogle tilfælde dine personoplysninger til USA – og i så fald overfører vi kun personoplysninger til virksomheder, som vi anvender som databehandlere i USA, og som er en del af Privacy Shield-certificeringsmekanismen.  

Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af Privatlivspolitikken
Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Senest opdateret 10. maj 2022