ORDENSREGLEMENT

ORDENSREGLEMENT

Tilskuere i Ceres Park & Arena skal sikres en god oplevelse. Derfor skal den enkelte tilskuer i sin optræden tage hensyn til de øvrige tilstedeværende og arrangøren.

Slagsmål, provokerende og truende adfærd samt anstiftelse til uro og vold eller anden optræden, der generer de øvrige tilskuere eller arrangøren, vil medføre bortvisning og karantæne.

Tilskuere opfordres til at kontakte sikkerhedspersonalet, såfremt man føler sig chikaneret.

Ceres Park & Arena er videoovervåget. Dokumentation for overtrædelse af ordensreglementet kan derfor videregives til politiet og DBU's disciplinære system til brug for behandling af sager vedrørende overtrædelse af ordensreglementet. Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i 30 dage, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkrete hændelser. 

Tilskuere skal ved indgangen frivilligt lade sig sikkerhedsvisitere og fremvise indhold i tasker o.l. Såfremt tilskuere ikke vil lade sig sikkerhedsvisitere vil disse blive nægtet adgang til Ceres Park & Arena.

Er en tilskuer i besiddelse af ikke-tilladte effekter kan tilskueren nægtes adgang, og såfremt en tilskuer er synligt påvirket af spiritus, euforiserende stoffer, medicin o.l., og det vurderes at denne kan udgøre en sikkerhedsrisiko vil den pågældende blive nægtet adgang til eller blive bortvist fra Ceres Park & Arena.

Kommercielle aktiviteter af enhver art på stadion kræver aftale med AGF. Kommerciel aktiviet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.

Det er ikke tilladt:

 • At medbringe genstande som for eksempel flasker, termokander, paraplyer, dåser eller andet, der kan anvendes som kasteskyts eller våben.
 • At medbringe mad- og drikkevarer, der ikke er købt i Ceres Park & Arena.
 • At fremføre politiske, racistiske, nedgørende eller anstødelige budskaber, hvad enten der er tale om tilråb eller i form af symboler på bannere, flag o.l.
 • At kaste med genstande eller væsker
 • At medtage eller foretage afbrænding af fyrværkeri og nødblus. Tilskuere, der antænder fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil øjeblikkeligt blive overgivet til politiet til videre retsforfølgning. Pågældende vil tillige blive opkrævet en afgift i henhold til det fælles Superliga-ordensreglement.
 • At medtage eller benytte tudehorn eller megafon, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra arrangøren.
 • At forcere bander, hegn og andre sektioneringer samt betræde atletik- eller fodboldbanen. En sådan forseelse straffes med to års karantæne til alle AGF's hjemmekampe. Pågældende person vil blive overgivet til politiet til videre retsforfølgning. Derudover vil der blive opkrævet en afgift i henhold til det fælles Superliga-ordensreglement.
 • At forrette sin nødtørft uden for toiletterne.
 • At optage levende billeder eller lyd af arrangementer i Ceres Park & Arena uden forudgående skriftlig tilladelse fra arrangøren.
 • At opsætte plakater eller mærkater, uddele løbesedler eller brochurer uden forudgående skriftlig aftale med arrangøren
 • At opholde sig på trapper og gangarealer
 • At ryge i de afsnit, hvor der er skiltet med 'Rygning forbudt'

 

Anvisninger fra sikkerhedspersonalet skal til enhver tid efterkommes. Såfremt man nægtes adgang, bortvises eller tildeles karantæne refunderes billetprisen eller udgift til køb af sæsonkort ikke.

Overtrædelse af ordensreglementet vil medføre omgående bortvisning samt evt. straf- og erstatningsansvar og udelukkelse/karantæne.