OPTIMERING AF TRÆNINGSMILJØET FOR BØRN OG UNGE MED ADHD

18.04.2024 11:21

Hvordan kan trænere og klubber skabe et mere støttende træningsmiljø for børn og unge gennem forståelse og tilpasning?

Onsdag aften samledes repræsentanter fra mere end 13 samarbejdsklubber og AGF’s ungdomstrænere til et oplæg om at optimere træningsmiljøet for børn og unge med ADHD- men også for dem uden diagnoser. Mange trænere, der selv havde erfaring med børn med diagnoser, deltog i håbet om at få redskaber men også at kunne udveksle perspektiver.

Bettina Hansen, pædagog med 18 års erfaring på området, betonede aftenens formål med at dele betydningen af at håndtere børn og unge med ADHD i træningsmiljøet. Hun understregede vigtigheden i at skabe et støttende miljø gennem forståelse og tilpasning.

- Der er rigtig mange børn med ADHD, der spiller fodbold, men der er også mange, der giver op undervejs, fordi de møder for stor modstand. Nogle af disse børn kan have potentialet til at nå toppen. Derfor er det afgørende, at vi udruster trænerne med værktøjer til at optimere træningsmiljøet. Dette vil gavne børn med ADHD og alle andre omkring dem.

Under oplægget blev trænerne forsynet med konkret viden om ADHD og praktiske råd til, hvordan de kan bruge deres rolle til at kunne støtte børnenes fodboldudvikling.  

-Jeg synes, det er afgørende, at man anerkender vigtigheden af dette område og vil tage til overvejelse af, hvad man kan gøre i klubberne for at imødekomme det. Åbenhed er nøglen, og det er faktisk okay at få at vide, hvis et barn har en diagnose – Det er ikke anderledes end børn med diabetes fx. Vi skal finde måder at støtte børnene bedst muligt, og det starter med åbenhed, fortalte Bettina Hansen som et væsentligt råd til klubberne.

Dialogen mellem klubberne fremmede deling af både positive og negative erfaringer blandt trænerne. Den øgede forståelse og nysgerrighed resulterede i et rum, hvor trænerne kunne dele strategier til at håndtere forskellige situationer og bl.a. stille spørgsmål til, hvordan man optimerer træningen for alle børn uden at miste fokus på det enkelte barn.

AGF ønsker at opfordre til vedvarende indsats for at skabe et inkluderende rum. Et rum, hvor trænere, forældre og børn kan føle sig trygge ved at tale åbent om udfordringer, dele erfaringer og finde fælles løsninger. Ved at fremme åbenhed og dialog kan vi bidrage til en mere givende træningsoplevelse for alle involverede.