AGF VIL KLIMAKOMPENSERE MED FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

25.01.2022 13:00

Som den første klub i 3F Superligaen kommer AGF i fremtiden til at rejse klima-ansvarligt. En ny aftale med Folkekirkens Nødhjælp skal nu kompensere AGF’s udledning af CO2 fra flyrejser og samtidig støtte verdens fattigste med klimahjælp.

Denne vinter rejser AGF på to træningslejre langt væk fra Danmark. I fremtiden bliver de flyrejser nu klima-ansvarlige, når vi nu begynder at klimakompensere for klubbens udenlandske flyrejser. Det sker i et nyt samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.

- Vi kan ved egen kraft reducere en stor del af vores CO2-udledning. Det gør vi for eksempel allerede ved brug af grøn strøm, genbrugsprogrammer og den slags initiativer. Men her er et område, som det er svært at gøre noget ved. For vi vil ikke gå på kompromis med det sportslige, og derfor er vi nødt til at flyve en gang i mellem. Så her sætter vi nu ind med et kompensations-program med Folkekirkens Nødhjælp, der har ekspertisen til, at vi kan gøre en forskel, fortæller Anne Jensen, der er chef for branding- og bæredygtighed i AGF.

Samarbejde med Uganda

Konkret sker kompensationen ved, at AGF støtter en bred klimaindsats, der hviler på tre ben: Plantning af klimatræer i Uganda, som optager CO2 og dermed bidrager til et mindsket klimaaftryk. Klimatilpasning, hvor småbønder i Uganda lærer om nye landbrugsmetoder og afgrøder, der kan modstå klimaforandringerne. Og endelig bidrager aftalen til den hjælp som Folkekirkens Nødhjælp yder akut, når naturkatastrofer rammer.

- Afrika er det område i verden, som er hårdest ramt af klimaforandringerne. Her betaler man dagligt prisen for verdens overforbrug af CO2. Derfor giver det mest mening for os at kompensere via et troværdigt dansk program, som gør en konkret forskel for de befolkninger, der rammes hårdest af klimaforandringer - de betaler den største pris og det har vi også et ansvar for i den vestlige verden, forklarer Anne Jensen.

AGF først med Co2-kompensation

I Folkekirkens Nødhjælp er generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen begejstret for den nye aftale med AGF.

- Det er det første store sportsklubnavn i Danmark, der laver en klimaaftale og dermed er AGF en foregangsklub, som nu kommer i sin egen klima-superliga. Og vi er meget stolte af, at AGF har valgt os som samarbejdspartner. Klubben har i forvejen en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, hvor de reducerer deres CO-udledninger, men vi hjælper dem med at kompensere for den del, de på den korte bane ikke kan gøre noget ved - samtidig med at de bidrager til vores arbejde med klimahjælp i Uganda.

- Der er generelt et stort behov for, at private virksomheder og organisationer involverer sig i klimaindsatsen. Opgaven er enorm, og vi kan ikke løfte den alene, men har behov for partnerskaber på tværs af alle sektorer - og her har det stor betydning, at AGF nu går forrest inden for sportsverden, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Aftalen om klimakompensation mellem AGF og Folkekirkens Nødhjælp offentliggøres samme dag som AGF præsenterer sin årlige Ansvarsrapport, der viser og dokumenterer AGF’s indsats inden for bæredygtighed og det sociale område i 2021.

Her kan man blandt andet læse om, hvordan et skifte til såkaldt grøn strøm har sparet AGF for 41 tons CO2 ved 23 hjemmekampe i 2021 og om mange andre initiativer, der peger i den rigtige retning.

Rapporten dokumenterer også indsatsen af AGF’s sociale arbejde i årets løb.

Fra 2022 vil den nye CO2 kompensation også optræde i AGF’s ansvarsrapport, hvor AGF vil dokumentere resultaterne af det nye klimasamarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.