HALVÅRSRAPPORT: AGF A/S INDSNÆVRER FORVENTNINGERNE

22.02.2022 10:33

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser aflægger AGF A/S hermed halvårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2021.

Udvalgte hovedpunkter:

  • Resultatet for perioden 1. juli - 31. december 2021 udviser et resultat før skat på 23,2 mio. kr.
  • Perioden er positivt påvirket af udviklingen i nettoomsætningen, som udgør 91,7 mio. kr. mod 70,8 mio. kr. sidste år.
  • Udviklingen i nettoomsætningen kan primært begrundes med et stigende aktivitetsniveau efter COVID-19 indenfor event, restaurant og billetsalg samt en stigning i indtægter fra samarbejdspartnere og sponsorer.
  • Eksterne omkostninger er steget med 6,0 mio. kr. fra 30,0 mio. kr. i samme periode sidste år til 36,0 mio. kr. Stigningen kan i al væsentlighed henføres til et stigende aktivitetsniveau efter lempelse af COVID-19 restriktioner.
  • Personaleomkostninger er steget med 7,5 mio. kr. fra 40,2 mio. kr. i samme periode sidste år til 47,7 mio. kr., hvilket primært skyldes en øget investering i den sportslige sektor.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2021 110,3 mio. kr. i forhold til 85,6 mio. kr. sidste år. Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 94,1 mio. kr. i forhold til 66,4 mio. kr. sidste år.
  • Koncernen har pr. 31. december 2021 et tilfredsstillende kapitalberedskab.

Forventninger
Udviklingen i de første seks måneder af regnskabsåret giver anledning til en indsnævring af forventningerne til årets resultat. For regnskabsåret 2021/22 forventer AGF A/S således et positivt resultat før skat mellem kr. 8 mio. og 20 mio. Resultatet udgør en indsnævring i forhold til den udmeldte forventning til årets resultat i Fondsbørsmeddelelse nr. 06/2021 pr. 22. september, som var et positivt resultat før skat mellem 0 og 20 mio. kr.

Adm. direktør Jacob Nielsen udtaler:

”Vores forretning er inde i en god gænge, og det er vores forventning, at vi for fjerde regnskabsår i streg kommer ud med et solidt millionoverskud. Det sker samtidig med, at vi har foretaget betydelige investeringer i vores sportslige sektor – både i Superliga- og talentregi – i bestræbelserne på at indfri vores sportslige målsætninger de kommende år.

Det er glædeligt, at vi fastholder den positive udvikling i vores sponsoromsætning, og tilskuermæssigt har vi også oplevet en tilfredsstillende fremgang med et snit på godt 11.000 i efterårssæsonen, hvilket har smittet positivt af på vores entré-, bodsalgs- og merchandiseindtægter. I Ceres Park & Arena kan vi i andet halvår se frem til to stadionkoncerter og flere arena-koncerter, som også vil bidrage positivt til resultatet. Så alt i alt er vi på rette kurs for det igangværende regnskabsår, men vi er ikke i mål endnu, og der venter stadig masser af hårdt arbejde foran os.”

 

Læs halvårsrapporten >>

KONCERNPARTNERE