AGF INVITERER BYENS FLYGTNINGE PÅ CERES PARK

07.02.2022 09:10

Et nyt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp giver flygtninge en tur på Ceres Park.

Vi har i AGF en god tradition med fra tid til anden at invitere flygtninge og asylansøgere på Ceres Park til vores hjemmekampe.

Nu skruer vi op for den tradition i 2022 i et nyt samarbejde med DRC Integration i Dansk Flygtningehjælp.

Samarbejdet sker via DRC Integrations fritidsindsats, der arbejder for at øge trivslen og foreningsdeltagelsen blandt børn og unge med flygtningebaggrund i alderen 0-17 år.

Vi arbejder med at nedbryde sociale og kulturelle barrierer, som kan stå i vejen for, at børn og unge med flygtningebaggrund kommer i gang med at deltage i sports- og fritidslivet. Det sker blandt andet gennem en brobygningsindsats, hvor frivillige støtter forældrene i at få børnene i gang med fritidsaktiviteter og skabe oplevelser for dem.

- Og her vil AGF’s kampe blive en del af oplevelserne og kunne gøre en stor forskel. Det vil være en oplevelse, som familierne formentlig ikke får på egen hånd, og det vil understøtte vores mål om at styrke flygtningefamiliernes lokale integration. Ved at være med i fællesskabet omkring AGF vil der kunne være en stor motivations-faktor for både forældre og børn, forklarer Kristina Munch, der er projektleder i Dansk Flygtningehjælp.

- Vores fællesskab skal være rummeligt og vidtfavnende. Fodbold er fællesskab i Aarhus, og det inkluderer naturligvis også byens nye borgere som vi gerne vil være med til at byde velkomne. Og vi håber naturligvis, at de får en positiv oplevelse, og at vi kan være med til at gøre en lille forskel for nogle mennesker, hvor en fodboldkamp og det fælleskab, som følger med, kan være et kærkomment afbræk i hverdagen.

- Det er vigtigt, at alle flygtninge føler sig velkommen i Aarhus og omegn - og den følelse kan viderebringes ved blandt andet at komme til vores kampe, siger Anne Jensen, der er branding og bæredygtighedschef i AGF.

Tiltaget gælder både nye som gamle flygtninge i Aarhus. Konkret betyder det, at AGF i det kommende år stiller billetter til rådighed for DRC Integrations arbejde og for de frivillige brobyggere, der så inviterer børn, unge og familier med flygtningebaggrund på Ceres Park. 


DRC Integration arbejder gennem sin fritidsindsats for at styrke flygtningefamiliers trivsel, netværk og integration gennem et aktivt fritidsliv. I fritidsindsatsen bygger frivillige bro mellem familier, som er nye i foreningslivet eller nye i Danmark, og det lokale foreningsliv.

Første gang muligheden for at komme på Ceres Park er den 7. marts, når AGF spiller årets første hjemmekamp, som er mod FC Nordsjælland.