VEDERLAGSPOLITIK

I henhold til selskabslovens §§ 139 og 139a har bestyrelsen for AGF A/S (”Koncernen”)
fastsat denne politik for aflønning af Koncernens bestyrelse og direktion. Koncernens
retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen er integreret i vederlagspolitikken.