God selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har udsendt anbefalinger for god selskabsledelse, som en del af reglerne for notering på NASDAQ OMX.Anbefalingerne kan findes her >>

Anbefalingerne omhandler blandt andet aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse, politik for selskabets forhold til interessenter, politik for information og kommunikation, bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens og direktionens vederlag, risikostyring samt revision. Som børsnoteret selskab skal AGF A/S enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. AGF A/S´ bestyrelse følger anbefalingerne bortset fra, at selskabet ikke offentliggør børsmeddelelser på engelsk, og at selskabet ikke årligt offentliggør profil af bestyrelsens sammensætning og eventuelt særlige kompetencer. Bestyrelsen har valgt ikke at følge ovenstående anbefalinger, da bestyrelsen vurderer, at en yderligere specifikation ikke vil medføre en forøget informationsværdi for selskabets interessenter. Bestyrelsen har endvidere valgt ikke at fastsætte en aldersgrænse for deltagelse i bestyrelsesarbejdet. I stedet vurderes der i hvert enkelt tilfælde, om det pågældende bestyrelsesmedlem vil være i stand til at opfylde sine bestyrelsespligter.

Lovpligtig Corporate Governance-redegørelse 2020/21
Læs her, hvilke anbefalinger for god selskabsledelse AGF A/S følger >>

Tidligere Corporate Governance-redegørelser:

Vederlagspolitik

Se vederlagspolitik for AGF A/S >>

Vederlagsrapport
20/21 >>